سیستم مدیریت بازاریابان

سیستم مدیریت بازاریابان

  قابلیت تعداد نامحدود بازاریاب

  محاسبه درصد فروش برای هر بازاریاب

  امکان تخصیص کد رهگیری و نحوه پرداخت و درصدفروش برای هر بازاریاب

تگ ها : فروشگاه اینترنتی