مدیریت تخفیف

مدیریت تخفیف

  تخفیف بر اساس میزان خرید

  تخفیف بر اساس تعداد خرید

  تخفیف بر اساس خرید قبلی

  تخفیف بر اساس درصد

  تخفیف تایم دار

  تعیین تعداد دفعات قابل استفاده از تخفیف برای مشتری

  تعیین تاریخ استفاده از تخفیف برای مشتری

  تخفیف کارت هدیه

  ایجاد کوپن تخفیف بر حسب مناسبتهای مختلف از پیش تعریفشده توسط مدیر فروشگاه

  محاسبه گر اتوماتیک میزان تخفیف برای هر محصول

  نمایش قیمت قبلی و جدید (با احتساب تخفیف) برای مشتری

  بخش تخفیفات شامل : تخفیفات زمانی ، تخفیف برای گروه های عضویت ، تخفیف بر اساس نوع حمل

تگ ها : فروشگاه اینترنتی