مدیریت زیر پورتال ها

مدیریت زیر پورتال ها

بسیاری از سازمان ها و نهادها دارای نمایندگی های متعددی می باشند که طبعا سازمان مربوطه تمایل دارد برای کلیه نمایندگی ها و نهادهای وابسته به خود، زیر پورتال هایی (SubPortal) بر روی پورتال اصلی سازمان ایجاد و راه اندازی نماید. این زیر پورتال ها یا زیر سایت ها در واقع به صورت یک پورتال مجهز و مستقل عمل می نمایند که کلیه نیازهای نماینده مربوطه را برآورده نموده و می توانند کلیه امکانات یک پورتال کامل را داشته باشند.

از امکانات این ماژول می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  راه اندازی تعداد نامحدودی زیر پورتال
  دارا بودن امکانات مشابه پورتال اصلی برای زیر پورتال ها
  قابلیت مدیریت زیر پورتال ها از طریق پانل اصلی پورتال
  یکپارچگی و هماهنگی تمام زیرمجموعه ها با پورتال اصلی
  مدیریت کلیه منابع و بخش های زیرپورتال ها و پورتال  اصلی از طریق پانل اصلی
  قابلیت اختصاص ماژول ها و امکانات متنوع به هر زیرپورتال
  تنظیمات پیشرفته سطوح دسترسی برای نماینده و زیرپورتال مربوطه
  قابلیت (Single Sign-On (SSO (یعنی کاربر پورتال با ورود به یکی از بخش ها و زیرپورتال ها،  به طور اتوماتیک در دیگر بخش های پورتال نیز توسط سیستم شناخته شده و دیگر نیاز به ورود (Login) مجدد ندارد.)
  طراحی قالب اختصاصی برای هر زیر پورتال یا نماینده
  مستقل بودن طرح رابط گرافیکی برای زیر پورتال ها
  تعیین مدیر برای هر یک از زیر پورتال ها
  تعیین ظرفیت مجاز حجم فضای قابل استفاده هر پورتال
  شرح صفحات و کلمات کلیدی ویژه موتورهای جستجو

تگ ها : پورتال سازمانی