مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

  تنظیم سطوح دسترسی اعضا و کاربران
  دسته بندی کاربران در گروه های مختلف کاربری
  تنظیم امکانات و سطوح دسترسی گروه های کاربری نامحدود
  مدیریت سرپرستان، سردبیران، ویرایشگران در سطوح مختلف
  جستجوی پیشرفته اعضا

تگ ها : پورتال سازمانی