مدیریت محتوا

تمامی مطالب و محتوای مورد نظر خود ماندد خبر، اطلاعیه، گزارش و یا هر متن و عکسی را به راحتی وارد سایت کنید.

  امکان ایجاد مطلب به تعداد نامحدود

  امکان فعال یا غیر فعال کردن گروهی مطالب

  امکان حذف کردن گروهی مطالب

  امکان فیلتر کردن مطالب بر اساس دسته بندی

  تنظیم مطلب برای نمایش در زیر دامنه ی مورد نظر

تگ ها : پورتال سازمانی