پیام هئیت فوتبال استان آذربایجان شرقی

هیأت فوتبال استان طی مدت همکاری با شرکت ایده پرداز ضمن اعلام رضایت خود خواستار برقراری سیستم ارتباط آنلاین طبق روال قبل در سامانه این شرکت را می باشد. --- هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی

 

تگ ها : پیام ها