در صورتي که قصد مشاوره براي راه اندازي وب سايت جديد خود را داريد، مي توانيد اين فرم را تکميل نماييد. درخواست شما در اسرع وقت بررسي خواهد شد و در اولين فرصت همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت و براي ادامه کار شما را راهنمايي خواهند نمود.

همچنين کارشناسان فروش شرکت در ساعات اداري پاسخگوي تماس هاي تلفني شما هستند. شماره تلفن هاي تماس: 33250011-041

 

لطفا دليل تکميل اين فرم را مشخص نماييد.      
نوع درخواست: *         

لطفا اطلاعات هويتي خود و يا سازمان متبوع تان را وارد نماييد:

     
نام و نام خانوادگي: *      نام شرکت/سازمان: *  
شماره تلفن:       شماره تلفن همراه: *  
آدرس ايميل: *      آدرس:   
تعداد پرسنل شرکت يا سازمان:      بهترين زمان تماس:   
نحوه آشنايي با شرکت:         

لطفا اطلاعات کاملي درباره وب سايت جديد خود ارائه دهيد:      
نوع وب سايت:      زمينه کاري وب سايت:   
بودجه تخصيص يافته:      محدوديت زماني براي تکميل پروژه:   
هدف از راه اندازي وب سايت:      توضيحات تکميلي: